Cheb: Být viděn je úspěch bezpečného přecházení chodců

Cheb: Být viděn je úspěch bezpečného přecházení chodců
V rámci dlouhodobé spolupráce chebské městské policie a Policie ČR byla realizována akce zaměřená na chodce pohybující se v nebezpečném prostředí silničního provozu.

Tato akce se bude i nadále opakovat, protože mnozí chodci povinnost mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, bohužel nedodržují. Povinnost vyplývá ze zákona pro chodce, kteří se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.

Být viděn je důležité pro všechny chodce a to nejen tam, kde to zákon ukládá. Tato zdánlivá maličkost může mnohdy zachránit lidské životy.

Městská policie Cheb děkuje všem občanům a návštěvníkům našeho města za ohleduplné a slušné chování.

Bc. Pavel Janošťák, MBA
ředitel Městské policie Cheb

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!