Hypoglykémie a hyperglykémie: kdy a jak měřit hladinu cukru v krvi?

Hypoglykémie a hyperglykémie: kdy a jak měřit hladinu cukru v krvi?
To, aby se hladina cukru v krvi držela v lidském těle na optimálních hodnotách, by si měl hlídat každý člověk. Glykémie je totiž jedním z ukazatelů dobře fungujícího metabolismu.

Může se ale stát, že hladina cukru ve vaší krvi bude vyšší nebo nižší než je norma. Pokud tomu tak skutečně je, zbystřete, mohlo by u vás dojít k hyper nebo hypoglykemickým stavům, které jsou typické i pro různá onemocnění včetně cukrovky.

Jak se projevují stavy, kdy je v těle diabetika cukru hodně nebo naopak málo, jak si měřit hladinu cukru v krvi a co si počít v případě, že jsou naměřené hodnoty opakovaně vyšší než nižší než norma?

Diabetes mellitus

Na úvod jen krátce o cukrovce, neboli diabetu mellitus. Jde o poruchu metabolismu cukrů, kdy:

 • tělo buď produkuje nedostatek hormonu inzulín, který je odpovědný za transport cukru z krve do buněk
 • nebo buňky lidského těla nejsou na inzulin dostatečně citlivé

Podle toho lze rozlišit dva základní typy diabetes mellitus. V případě, kdy tělo produkuje nedostatek inzulínu, jde o diabetes 1. typu, který se často objevuje už v dětství nebo dospívání. Pro diabetes 2. typu je typická nedostatečná citlivost buněk na tento hormon.

Jelikož se jedná o poruchy metabolismu cukrů, výkyvy hladin cukru v krvi se přímo nabízí jako jeden z hlavních problémů při tomto civilizačním onemocněním, které v České republice postihuje asi jeden milion obyvatel.

TIP: Věděli jste, že kvalitní životní pojistka by měla krýt hlavně kritické choroby, mezi které patří i řada civilizačních onemocnění, trvalé následky nemocí a smrt?


Mezi další příznaky cukrovky, vedle hypoglykemických a hyperglykemických stavů patří:

 • zvýšený příjem tekutin
 • časté močení během dne i noci
 • pokles váhy při normální chuti k jídlu
 • únava a malátnost
 • poruchy vidění

Léčba cukrovky zatím není úplně možná a jde tak o celoživotní boj. Pokud ji tedy už jednou máte, nezbavíte se jí. Mnozí si navíc myslí, že jak název vypovídá, vzniká cukrovka z nadbytečného konzumování cukru, což nemusí být tak úplně pravda.

Za cukrovkou stojí nevhodný životní styl i nedostatek pohybu. Pravdou zůstává, že většina pacientů s diabetem se trápí i s dalšími zdravotními obtížemi, například obezitou.

TIP: Podívejte se na zdravé recepty, které vám mohou pomoci redukovat vaší váhu, ale také cítit se fit, dobře ve vlastním těle a plni energie!

Cukrovka v těhotenství

Objevit se může cukrovka také v těhotenství, v takovém případě se jedná o tzv. gestační diabetes mellitus (GDM), která se na rozdíl od cukrovky 1. a 2. typu váže pouze na období těhotenství a po něm obvykle vymizí.

Pokud ne, nikdy se nejednalo o těhotenskou cukrovku, ale o cukrovku 2. typu, která se shodou náhod projevila v období těhotenství.

Připravit se však na těhotenství s cukrovkou
, i když si žena uvědomí, že je to pro ni reálná hrozba, snad ani nelze. Důležité je si připomínat, že výskyt těhotenské cukrovky v období očekávání se nedá moc ovlivnit. Roli hrají faktory jako genetika nebo věk. Preventivně se můžete snažit redukovat svou váhu z nadváhy či obezity do pásma normy.

Problémem těhotenské cukrovky je hlavně to, že příznaky jsou velmi těžko pozorovatelné a dají se velmi snadno zaměnit za klasické těhotenské stavy, které doprovází ne jedno těhotenství. Mezi ty patří například pocit vyšší únavy, častější močení nebo častější potřeba pít.

Hlavním příznakem je vyšší hladina cukru v krvi, kterou na sobě žena bez měření nemá moc šanci vypozorovat. I proto každá těhotná žena podstupuje vyšetření těhotenské cukrovky.

TIP: Víte jak se stravovat při těhotenské cukrovce tak, aby její průběh byl pro vás i vaše miminko co nejhladší?

Hyperglykémie

Hyperglykémie je stav, kdy je lidské tělo vystaveno vysoké hladině krevního cukru. Nejčastěji se s tímto stavem setkáte u diabetiků 1. typu. Hyperglykémie je stejně jako hypoglykémie akutní komplikací diabetu.

 Při hyperglykémii stoupá hladina cukru v krvi nad běžně měřené hodnoty, tedy nad 7 mmol/l. Typické příznaky pro hyperglykemický šok se objevují obvykle až kolem hodnot 10-15 mmol/l. Život ohrožujícím stavem je pak stav ketoacidózy, ke kterému dochází v rozpětí hodnot glykémie 15-20 mmol/l.

Příčiny hyperglykémie

Příčin hyperglykémie může být více. Mezi ty nejčastější patří:

 • nesprávné dávkování inzulinu, jeho vynechání
 • vynechávání dalších léků určených k léčbě diabetu
 • stres
 • infekční onemocnění
 • nedodržování životosprávy a chybování v dietě

Příznaky hyperglykémie

Při hyperglykémie dochází k:

 • celkové únavě
 • bolestem hlavy
 • celkové slabosti a malátnosti
 • pocitu žízně
 • potřebě častého močení
 • suchu v ústech

V případě závažnější hyperglykémie, kdy se v těle hromadí ketolátky se objevuje také nechutenství, bolesti břicha, popř. zvracení. Dech postiženého bývá cítit po acetonu a hrozí ztráta vědomí a křečové stavy.

První pomoc při hyperglykémii

Pokud máte tu možnost, doporučujeme v případě podezření na zvýšenou hladinu cukru v krvi změřit hodnotu pomocí glukometru. Zkontrolovat přítomnost ketolátek v moči můžete také testovacím proužkem.

Pokud jsou hladiny glykémie opravdu vysoké, okolo 15 mmol/l, je třeba dodat tělu dostatek tekutin, nejlépe minerální vody a podle potřeby aplikovat inzulin. Pokud se stav nezlepšuje, je třeba zavolat záchrannou službu.

Tu volejte i v případě poruch vědomí či bezvědomí, které jsou pokročilou fází hyperglykémie. V případě bezvědomí nezapomeňte při čekání na záchrannou službu uložit pacienta do zotavovací, neboli stabilizované polohy a sledovat jeho životní funkce.

POZOR! Věděli jste, že to není pouze člověk, který může onemocnět cukrovkou a s ní spojenou hyper nebo hypoglykémií? Cukrovku může mít i váš pes. Proto nezapomeňte brát i svého mazlíčka na pravidelné kontroly k veterináři a dohlížet na jeho zdraví.

Hypoglykémie

Stav, kdy je hladina cukru v krvi nižší než by měla u zdravého člověka být, nazýváme hypoglykémie. Během hypoglykémie se koncentrace glukózy dostává do nerovnováhy s inzulínem, hormonem produkovaným slinivkou břišní, který umožňuje transport cukru z krve do buněk.

Hodnota cukru v krvi při ní klesá pod 3,3 mmol/l. Každý člověk se však s nedostatkem cukru vyrovnává trochu jinak, u některých osob začínají hypoglykemické projevy už při vyšších hodnotách než je 3,3 mmol/l, u jiných lidí nepozorujete zvláštní příznaky ani při poklesu pod tuto hodnotu.

Podle závaznosti příznaků se rozlišuje hypoglykémie:

 • lehká
 • středně těžká
 • těžká
 • kóma

Pamatujte, že v případě ztráty vědomí je zapotřebí lékařské pomoci a hospitalizace v nemocnici.

Příčiny hypoglykémie

Otázkou zůstává, proč hypoglykémie vzniká a tím pádem, které osoby jsou tímto stavem nejvíce ohroženy. Často se s hypoglykémií můžete setkat u novorozenců a kojenců nebo diabetiků.

Hypoglykémie u novorozenců a kojenců
V případě těchto malých uzlíků štěstí je obecně hodnota cukru v krvi nižší než u dospělých. Pokud se objeví hypoglykemické stavy u novorozenců nejčastějšími příčinami vzniku jsou:

 • syndrom dechové tísně
 • předčasný porod
 • podchlazení
 • diabetes mellitus matky

a další

Víte jaké příznaky může mít těhotenská cukrovka?


Jedná se však velmi často o přechodný stav. U kojenců může být hypoglykemie způsobena dědičnými poruchami metabolismu nebo součástí některých syndromových vad.

Hypoglykémie u diabetiků
U diabetiků může být také více příčin hypoglykemického stavu, například:

 • příliš mnoho inzulinu
 • málo jídla, snížený příjem potravy
 • nadměrný příjem alkoholu
 • velká fyzická zátěž
 • probíhající infekce

a další

Příznaky hypoglykémie

Lidské tělo se samozřejmě snaží velkému nedostatku cukru v krvi bránit svými vlastními zbraněmi a začíná vylučovat další hormony. S tím už jsou však spojeny časté příznaky, které se u hyperglykémie objevují a lze je na člověku pozorovat, mezi ně patří:

 • bušení srdce a zrychlený puls
 • celková slabost
 • bledost
 • nadměrné pocení
 • třes v rukou
 • úzkost, zmatenost
 • poruchy orientace
 • rozostřené vidění
 • poruchy řeči
 • závratě

Častým problémem při hypoglykémii je také to, že lidé v tomto stavu často odmítají pomoc, špatně spolupracují a mohou být agresivní. Pokud ale není včas rozpoznán problém, může člověk upadnout do bezvědomí a jeho život je v ohrožení. Proto je třeba mít jasno také v první pomoci při tomto stavu.

První pomoc při hypoglykémii

První pomocí při hypoglykemických stavech je cukr. Pokud tedy na někom zpozorujete příznaky hypoglykémie, nejlepším řešením je podat mu kostku cukru, hroznový cukr nebo třeba sladké sycené nápoje.

Pokud patříte k lidem, kteří dokonce sami pocítili, jaké to je, doporučujeme nosit kostku cukru vždy při sobě. Zároveň je dobré uložit člověka s hypoglykémií do stabilizované polohy, sledovat přítomnost dýchání a pulzu a popř. zavolat záchrannou službu.

V případě bezvědomí volejte okamžitě první pomoc, zkontrolujte základní životní funkce, hlavně dýchání. Pokud osoba v bezvědomí dýchá, uložte ji opět do stabilizované polohy na boku. Pokud ne, je potřeba začít s resuscitací.

Glukagon

V případě, že se u vás v minulosti hypoglykémie vyskytla a jste diabetikem, můžete u sebe nosit také injekci glukagonu a v případě potřeby jej aplikovat. Někdy se totiž může stát, že pacient odmítá přijmout cukr ústy a v takovém případě je nejlepší podat cukr injekčně.

Hodnoty glykémie

Při hyperglykémii i hypoglykémii je potřeba pravidelně se měřit. To, co člověka při měření nejvíce zajímá, jsou tedy naměřené hodnoty glykémie. Měli byste vědět, že hodnoty cukru v krvi se během dne mění, změna závisí například na konzumaci jídla. Ráno nalačno jsou tedy hodnoty glykémie nejnižší.

Ani po jídle by však u zdravého člověka neměla hodnota glykémie vystřelit do výšin a naopak asi 2 hodiny po jídle by se měla vrátit zpět do normy.

U zdravého jedince by se měla hladina cukru nalačno pohybovat do 5,5 mmol/l a po jídle do 7,5 mmol/l. Pokud jsou naměřené hodnoty vyšší, zvyšuje se riziko některých onemocnění, například cukrovky.

Hodnoty glykémie u diabetiků

Co se týče diabetiků, pro které je zvýšená hladina cukru v krvi typická, jejich hodnoty jsou o něco vyšší než u zdravého člověka, a to nalačno i po jídle. Cílem léčby by však mělo být snažit se co nejvíce přiblížit hodnotám zdravého jedince.

Pokud však naměřené hodnoty nalačno vyšší než 8,1 mmol/l a po jídle vyšší než 9,1 mmol/l, je třeba začít přemýšlet o změně léčby nebo životního stylu.

TIP: DNA a kyselina močová - víte jak upravit životosprávu při zvýšené kyselině močové?

Jak si změřit hladinu cukru v krvi?

Měření u lékaře

Při preventivních prohlídkách u praktického lékaře vám může být zkontrolována hladina cukru v krvi. Lékař v takovém případě buď odebírá krev ze žíly pacienta nalačno, nebo vám ji změří pomocí glukometru odběrem kapilární krve z prstu.

Pravdou zůstává, že hodnoty glykémie mohou vyjít při provedení obou odběrů rozdílně. Je to způsobeno drobnou odchylkou každého přístroje. To platí i pro rozdíl měření u lékaře a v domácím prostředí. I ty nejlepší glukometry na trhu totiž počítají s určitou odchylkou. Proto je třeba měření pravidelně opakovat.

Měření glukometrem doma

Abyste získali co nejreálnější obraz o stavu krevního cukru, je třeba měření pravidelně opakovat. A to nejen v rámci týdnů či měsíců, ale také v průběhu dne, kdy hladina cukru v krvi kolísá.

Měření se provádí pomocí glukometru. K němu je třeba pořídit si ještě lancety a měřící proužky.

Lancety

Lancety jsou malé jehličky, kterými se při každém měření musíte píchnout do prstu. Rozlišujeme 2 základní typy lancet:

 • lancety s perem, tzv. autolancety
 • jednorázové lancety bez pera

POZOR: Když kupujete lancety do glukometru, dejte pozor, aby byly kompatibilní s perem glukometru. Nemusí nutně jít o stejnou značku, jako je glukometr. Pokud si nejste jisti, radši se zeptejte.

Proužky do glukometru

Co se týče nákupu proužků do glukometru, ty musí být stejné značky jako je glukometr. Výrobci se totiž liší rozměry těchto proužků a v případě, že pořídíte jiné, mohlo by se stát, že vám do glukometru nepůjdou zasunout.

Některé proužky se zasouvají do glukometru ještě před vpichem, jiné až později, společně s kapkou vaší krve.

Jak postupovat při měření cukru v krvi doma?

Změřit si hladinu cukru v krvi není žádná věda a zvládne to opravdu každý, i ten, kdo se jinak jehel bojí. Důležité je dodržovat hlavně hygienu.

 1. Umyjte si ruce, nedoporučujeme však používat dezinfekci, může ovlivnit výsledek měření
 2. Připravte si proužek do glukometru
 3. Lehce si promasírujte prst a píchněte se do bříška prstu lancetou. Vždy používejte novou a čistou lancetu
 4. Ke kapce krve na vašem prstu přiložte proužek a vsuňte jej do glukometru
 5. Ošetřete si místo vpichu
 6. Počkejte na naměřené hodnoty

Můj cukr je moc vysoký - co teď?

Pokud jsou naměřené hodnoty cukru v krvi opakovaně vyšší než by měly být, je třeba začít pracovat na přiblížení se nižším hodnotám. Těch lze dosahovat pomocí prášků.

Žádná tobolka by však pro vás neměla být berličkou. Snižovat cukr jde totiž i přirozeně a i v případě užívání léků na snížení hladiny cukru v krvi je ideální doplňovat tento způsob dalšími způsoby - úpravou jídelníčku, pohybem i odpočinkem.

Úprava jídelníčku

Rozhodně neuškodí drobná úprava jídelníčku. Víte jak snížit cukr v krvi pomocí jídla? Řídit se můžete základními a obecně platnými zásadami zdravějšího stravování jako je:

 • jezení v pravidelném časovém intervalu alespoň 2-3 hodin
 • jezení alespoň 4x denně
 • kontrolování velikosti porcí
 • dbaní na skladbu stravy
 • dodržování pitného režimu

a další V případě, kdy chcete snižovat hladinu cukru v krvi je důležité také omezit příjem sacharidů, hlavně těch rafinovaných a omezit tak potraviny vyrobené z bílé mouky, sladkosti, průmyslově zpracované potraviny a další. Zajímat se můžete například o tzv. low-carb stravování.

TIP: Znáte přírodní náhražky rafinovaného cukru?


Zároveň je dobré dát pozor na potraviny s vysokým glykemickým indexem a naopak tělu dopřát ty s nízkým glykemickým indexem, které tělo na glukózu rozkládá po delší dobu. Mezi vhodné potraviny patří například ryby, luštěniny, batáty nebo ořechy.

Mezi další účinné potraviny v boji proti cukrovce a vysokému cukru v krvi patří:

 • Černý bez, který pomáhá udržet správnou hladinu cukru v krvi, navíc obsahuje spousty potřebných vitamínů a minerálů pro lidské tělo
 • Jablka by se měla v jídelníčku diabetiků objevovat hlavně v dopoledních hodinách. Jsou bohaté, stejně jako černý bez, na vitamíny a minerály, navíc i na potřebnou vlákninu, ovlivňují hladinu krevního cukru a také cholesterol
 • Česnek dokáže zmírnit nárůst hladiny cukru v krvi po jídle
 • Avokádo má podobné účinky jako česnek, kaloricky je však mnohem hodnotnější a tak jej považovat i za dostatečný zdroj tuků vaší porce jídla
 • Skořice také dokáže u diabetiků 2. typu výrazně snížit hladinu cukru v krvi, pozor však na její doporučené denní množství, nemělo by překročit 6 gramů

Věděli jste, že pomoci snížit cukr v krvi mohou i některé bylinky? Patří mezi ně například smetánka lékařská nebo šalvěj.

Sportem ku zdraví

Sportem ku zdraví - a ano, i když jsme v tomto článku psali i o tom, že příčinou hypoglykemického stavu může být i nadměrná fyzická zátěž, na pohyb nesmíte ani při onemocnění diabetem zapomínat. Začlenění pohybové aktivity do vašeho každodenního života vám může pomoci zvyšovat citlivost na inzulin, snižovat hladinu krevního cukru a také udržet ideální váhu, což je v případě onemocnění diabetem žádoucí! A hned třikrát! Pokud jste nikdy necvičili, nemusíte hned začínat maratonským během. Jako pohybová aktivita postačí i každodenní procházky se psem do přírody, plavání, které nezatěžuje klouby nebo jízda na kole.

Odpočinek

Z dlouhodobého hlediska snižování cukru v krvi se jako dobrá volba ukazuje i meditace a jóga. Podle výzkumu z roku 2014 by měla stačit už 1 hodina týdně jógy, aby došlo ke zmírnění stresu a hladiny cukru v krvi. Podobně je tomu i při kvalitním spánku.

Závěr

Zvýšená hladina cukru neboli hyperglykémie i snížená hladina cukru v krvi neboli hypoglykémie jsou závažné stavy, které mohou v závažných případech člověka ohrozit i na tom nejcennějším, co má, na životě.

Velmi často se tyto stavy objevují jako komplikace diabetu, ať už 1. typu, 2. typu nebo třeba cukrovky v těhotenství. I proto pokud jste diabetici nebo máte ve svém okolí někoho, kdo trpí touto nemocí, měli byste znát příznaky obou stavů a také způsoby první pomoci.

Aby k hyperglykémii ani hypoglykémii nedocházelo, je potřeba hlídat si hladinu krevního cukru. Ta vám může být změřena lékařem. Pro pravidelné kontroly glukózy v krvi je to však málo a lidé s cukrovkou si musí umět cukr z krve změřit sami, a to nejlépe i víckrát během dne.

Měření je jednoduché, využívá se k němu glukometr a prakticky nebolí i přesto, že se obvykle musíte drobnou jehličkou píchnout do prstu.

Pokud jsou vaše hladiny cukru v krvi příliš vysoké nebo naopak nízké, vyhledejte lékaře a společně se domluvte na způsobu či úpravě vaší léčby. Často je léčba léky doplněna také o doporučení úpravy jídelníčku a zařazení pohybu do každodenního života.

Autor textu: Alena Mrvíková 

Fotogragie:
pexels.com/cs-cz/foto/muz-laska-lide-zena-7653134/
pexels.com/cs-cz/foto/laska-internet-cas-firma-7653347/
pexels.com/cs-cz/foto/osoba-zena-listy-stojici-1625097/
pexels.com/cs-cz/foto/unaveny-odpocinek-vycerpany-bolest-hlavy-8487214/
pexels.com/cs-cz/foto/ruce-zdravi-lekarsky-meridlo-8670516/
unsplash.com/photos/CNpYALGZhMo

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!