Každoročně se 4 000 rodin dozví, že se jim narodilo dítě s postižením

Každoročně se 4 000 rodin dozví, že se jim narodilo dítě s postižením
Jako když vás hodí do ledové vody… Tak se cítí rodiče, když se po narození dítěte dozvědí, že jejich potomek má vážný hendikep. Řada z nich se cítí paralyzovaná a bezmocná. Každoročně se šokující diagnózu dozví 4 000 rodin. Dobrou zprávou je, že pokud se podaří hendikep hned po narození podchytit a začít s léčbou a dlouhodobou kompenzací, výrazně se zvýší šance dítěte na dobrý start do života.

Aby mělo dítě s vážným hendikepem šanci v životě uspět, rodiče se musí velmi rychle naučit v těchto neznámých ledových vodách plavat. Není to snadné, proto hned od startu pomáhá rodinám Společnost pro ranou péči. Pomoci jim ale může i kdokoli další, kdo se zapojí do kampaně nazvané Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči, která startuje 1. prosince.

Cílem kampaně je získat finanční prostředky na podporu rodin s dětmi s postižením formou rané péče: „Ta představuje odbornou pomoc pro celou rodinu, kdy poradkyně rané péče dojíždějí za nimi domů, ukážou, jak stimulovat vývoj dítěte, poskytnou profesionální podporu rodičům. V mnoha případech lze hendikep dítěte kompenzovat natolik, že nedochází ke zhoršování, nebo lze negativní vývoj i zastavit,“ vysvětluje Vladimíra Salvetová, ředitelka ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Lidé mohou děti a jejich rodiny finančně podpořit na webu www.nebudsrab.cz. Dalším cílem kampaně je upozornit, jakým problémům rodiny dětí s postižením čelí a jak jim v náročné životní etapě pomáhá bezplatná služba rané péče.

Když se život rázem otočí o 180 stupňů

Kampaní chceme ukázat, jak se rodinám po narození dítěte s vážným hendikepem rázem změní život. Děti i jejich rodiče jsou neskuteční bojovníci, dennodenně dokazují, že nejsou žádní ,srabi?. Je to drsně řečeno, ale realita těchto rodin často drsná je. S dětmi absolvují nespočet vyšetření, rodiče čelí nejistotě, obavám o budoucnost, často i psychickému a fyzickému vyčerpání. Naštěstí na to nemusejí zůstat sami, pomoci může terénní služba rané péče,“ popisuje situaci rodin dětí s postižením Vladimíra Salvetová, ředitelka ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Raná péče učí rodiče, jak hendikep dítěte kompenzovat

Pracovnice rané péče ukazují rodičům, jak mohou podporovat vývoj dítěte, jak s ním komunikovat, jak upravit domácí prostředí. Zapůjčí nezbytné pomůcky, poskytnou rodině sociální poradenství. To vše zdarma dle zákona. Financování rané péče je ovšem vícezdrojové, to znamená, že vedle dotačních programů krajů, měst a obcí a příspěvků nadací je závislé na darech soukromých osob a firem. „Bez těchto darů by raná péče nemohla fungovat. Proto je jakákoli finanční pomoc od dárců nesmírně cenná,“ dodává Vladimíra Salvetová.

Podpořte rodiny symbolickým namočením

Kromě finančního daru mohou lidé rodiny dětí s postižením a ranou péči v rámci kampaně podpořit také symbolickým namočením do studené vody. „Vyjádří tak svou sounáležitost s rodinami. Vůbec nemusí jít jen o otužilce, namočit se lidé mohou i tak, že si dají studenou sprchu, smočí nohu v potoce, ponoří ji do lavoru. Každý může vyzvat k ponoru své přátele, kolegy, známé,“ vysvětluje Vladimíra Salvetová.

Kampaň poběží do konce ledna 2022
. Hlavním mediálním partnerem kampaně je Český rozhlas. Podrobnější informace ke kampani i snímky či videa těch, kdo se už namočili, jsou dostupné na www.nebudsrab.cz „Děkujeme všem, kdo se do kampaně zapojí, nejen za finanční podporu, ale i za šíření povědomí o kampani, za sdílení na sítích. Díky všem, kdo se do toho namočí s námi,“ uzavírá Vladimíra Salvetová.

Vyjádření odborníků a rodičů

Pro mě znamená raná péče především kontinuitu. Kontinuitu v lidské i profesionální péči o dítě, jehož vstup do života doprovází obtíže, které se týkají nejen jeho, ale i jeho okolí, především rodičů. Ve chvíli, kdy dítě opouští nemocnici, ve které obvykle díky svým problémům tráví delší čas, nastává zlom. Péči přebírá náhle z rukou profesionálů rodina a další odborná péče se děje ambulantně. Teprve nyní začíná opravdový rodinný život, každodenní starosti. Právě tehdy se mohou rodiče cítit nejvíce ztraceni, nepodporováni, opuštěni s úkoly těžšími, než mají ostatní. V téhle chvíli má raná péče své nezastupitelné místo. S důrazem na rodinu a na domácí péči přináší informace, osobní zkušenosti i organizační strukturu, kterou zásadním způsobem rodiče i jejich dítě podpoří a dále jim pomáhá. Díky za to všem, kteří zde působí.“
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
, primář Novorozeneckého oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky2. LF UK a FN Motol

O rané péči jsme se dozvěděli hned v porodnici. A jsem za to vděčná. Začátky byly totiž opravdu krušné. Hrozně jsme se o Toníka báli, nevěděli jsme, co bude dál, jak to všechno zvládneme. Raná péče nám dala informace na míru naší situaci, ukázali nám, jak se synem komunikovat a jak s ním pracovat, abychom ho rozvíjeli.“
Rodič využívající ranou péči


Všem rodinám, které se v podobné situaci ocitnou, bych přála, aby je to nedostalo jako rodinu na kolena. Protože si myslím, že k tomu není důvod. Že všechno má řešení, a nakonec i barvy:-) A že dítě potřebuje hlavně fungující zázemí. Přeji, aby rodiče táhli za jeden provaz, aby se kvůli dítěti s postižením nestranili lidí. Doporučuji kontaktovat ranou péči proto, že přináší do rodin obrovskou podporu a klid. Dává informace, které rodiny nedostanou ani od lékařů, ani od učitelů. Konkrétně pro nás je to TOP služba, ale těžko se to popisuje, dokud to člověk nezažije napřímo.“
Rodič využívající ranou péči

O Společnosti pro ranou péči
Společnost pro ranou péči pomáhá rodinám žít naplněný život i s dítětem s postižením. Poradkyně rané péče přivážejí odbornou pomoc až domů, společně s rodiči rozvíjejí dítě tak, aby co nejlépe využilo svůj potenciál. V České republice působí organizace od roku 1990. Od svého vzniku provázela už tisíce rodin, aktuálně se prostřednictvím 7 poboček stará o 900 rodin.

Kontakt:
Společnost pro ranou péči
Magdalena Růžková
Tel.: 777 846 990, e-mail: magdalena.ruzkova@ranapece.cz
www.ranapece.cz

www.nebudsrab.cz

Zdroj textu a fotografie: Společnost pro ranou péči - tisková zpráva

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!