Klatovská nemocnice dostaví nový pavilon a urgentní příjem

Klatovská nemocnice dostaví nový pavilon a urgentní příjem
Rada kraje schválila Klatovské nemocnici zpracování nové projektové dokumentace na dostavbu nového pavilonu a urgentního příjmu.

V původní projektové dokumentaci při stavbě monobloku KN bylo již s novým pavilonem počítáno, ale nakonec z ekonomických důvodů nedošlo k jeho realizaci. Nově je, ale nutno zajistit také vybudování tzv. urgentního příjmu, který s ohledem na pandemickou situaci a nárůst počtu pacientů zdravotní pojišťovny od nemocnic akutní péče budou vyžadovat. S postupnými plány na další rozvoj nemocnice se ale ukázalo, že pro stavbu nového pavilonu a vznik urgentního příjmu by muselo dojít k přestavbě operačních sálů a odpovídajícího zázemí, ke stěhování a přestavbě centrální sterilizace a lékařských pokojů. Tím by došlo za zhruba 680 mil. Kč k částečné rekonstrukci již od roku 2012 dokončeného objektu KN. „Tímto by došlo především k přerušení provozu operačních sálů a centrální sterilizace a tedy všech chirurgických oborů akutní péče a tím pak k logickému poklesu příjmů nemocnice,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř. Podle něj byl tento záměr technicky i ekonomicky nevhodný. 

Nová studie proto řeší využití prostoru, který byl původně plánovaný pro výstavbu nového pavilonu, dostavbou monobloku o nové západní křídlo. „Toto křídlo bude propojené s monoblokem ve všech podlažích, v přízemí pak navíc prioritním koridorem mezi urgentním příjem a oddělením radiologie. Nové křídlo je navrženo na podsklepené přízemní platformě, na které spočívá pětipodlažní věž. Konstrukce budovy, její základy i skelet pak v budoucnu umožní přístavbu 6. a 7. NP,“ doplňuje Martin Záhoř. Nový návrh dostavby urgentního příjmu nezasahuje do současného monobloku a díky tomu nedojde k vnitřním stavebním úpravám, stěhování a přestavbě operačních sálů a následnému omezení péče či výpadku příjmů KN. Odhadované náklady na realizaci tohoto záměru jsou 395 mil. Kč. „Taková částka představuje výrazné snížení nákladů,“ dodává Martin Záhoř. 

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!