Krajské jesličky vyzkoušeli první malí návštěvníci

Krajské jesličky vyzkoušeli první malí návštěvníci
Karlovarský kraj otevřel 1. října 2018 jesle v prostorách Krajského dětského domova pro děti do 3 let v Karlových Varech, Zítkově ulici.

Chce tak pomoci rodičům, kteří z pracovních i jiných důvodů nemohou být s nejmenšími dětmi doma. Do jeslí je v současnosti přihlášeno 10 dětí, pro dalších 5 se ještě nabízí volné místo.

Jesle budou sloužit dětem od 6 měsíců do 3 let.

„Jsme přesvědčeni, že tato služba tady chyběla, proto jsme se ji snažili ve velmi krátkém čase zabezpečit. Díky tomu, že Krajský dětský domov pro děti do 3 let v Karlových Varech má dostatek zdravotních sestřiček i dalšího personálu, bude o miminka i batolátka velmi dobře postaráno. Vedení domova udělalo všechno proto, aby se děti v jeslích cítily co nejlépe, mají tady útulné prostředí, hračky i kvalitní stravování odpovídající věku,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

V domově bylo nutné provést drobné stavební úpravy, kterých se ujala firma Sokostav HT, s.r.o. ze Sokolova. Během měsíce září stavebníci provedli úpravy prostor, přičemž náklady na přestavbu dosáhly necelých 400 tisíc korun. Dále bylo pořízeno potřebné vybavení do jesliček v celkové hodnotě okolo 500 tisíc korun.

„Prostor jesliček je vybaven řadou herních a edukačních prvků, zahrnuje jídelnu s hernou, samostatnou hernu, dvě ložnice a dvě koupelny. O děti budou pečovat celkem 4 tety, tedy kvalifikované dětské zdravotní sestry. Podmínkou pro zřízení jesliček bylo úplné oddělení jejich provozu od ostatního provozu domova, což se nám podařilo zajistit. Nedojde tedy k žádnému omezení činnosti dětského domova, fyzioterapie ani terapeutického centra. Věřím, že se dětem bude v našich jesličkách líbit,“ uvedla ředitelka zařízení Erika Pavlová.

Jesle budou otevřeny v pracovní dny od 6:00 hodin ráno do 17:30 odpoledne. Rodiče za pobyt a stravu pro jedno dítě při celodenní docházce zaplatí měsíčně maximálně 4 448 korun.

„Snažili jsme se, aby jesle byly pro rodiče dostupné a mohly je využívat především velmi vytížené maminky. Také tímto krokem pomáháme i dětskému domovu, který je dlouhodobě obsazen z poloviny. Pokud uvidíme, že je o jesle zájem ze strany dalších rodičů, budeme určitě uvažovat i o otevření další třídy,“ upřesnil krajský radní Jan Bureš. 

O tom, že by ve městě měly od října fungovat jesle, jsme vás informovali zde.
Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!