Krajské nemocnice bude řídit Klatovská nemocnice

Krajské nemocnice bude řídit Klatovská nemocnice
Plzeňský kraj změní od 1. 1. 2022 strategii řízení krajských nemocnic. V pondělí o tom rozhodli zastupitelé kraje na svém mimořádném jednání.

Zrušili servisní organizaci Nemocnice Plzeňského kraje, a. s, které mu doporučila Rada Plzeňského kraje. Nově bude od 1. 1. 2022  podle jejich rozhodnutí zajišťovat servisní činnosti pro krajské nemocnice vlastněné Plzeňským krajem Klatovská nemocnice, a.s., prostřednictvím Centra sdílených služeb.

 „Zrušením administrativní organizace Nemocnice Plzeňského kraje a.s., dojde k efektivnější spolupráci jednotlivých krajských nemocnic a lepší koordinaci jejich potřeb a provozu. Dojde také k provozní úspoře ve výši 10 milionů korun ročně,“ uvedla k rozhodnutí zastupitelstva hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová a dodala: „Přestože byla činnost společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., během své desetileté existence v určitých směrech přínosná, nepodařilo se naplnit veškeré její cíle. Zároveň jsme si vytyčili nový cíl, jímž je snížení provozních nákladů a snaha dávat krajské finanční prostředky především do modernizace a přístrojového vybavení.“

Směřování vedení kraje a jeho cíl jsou podle hejtmanky Ilony Mauritzové tedy jednoznačné - snaha zajistit, aby všechna krajem řízená zdravotnická lůžková zařízení odpovídala evropskému standardu a obyvatelé kraje dostali co nejlepší zdravotní péči. „Tak jak jsme se k tomu v rámci koalice zavázali v koaliční smlouvě,“ dodala hejtmanka I. Mauritzová. Zdůraznila také, že každé nemocnici zůstane právní samostatnost, bude mít své právní orgány (představenstvo, dozorčí radu) a ředitele. „Jde nám o to, aby si nemocnice nekonkurovaly, ale vzájemně spolupracovaly,“ uzavřela.

Změny v nemocnicích a vznik Centra sdílených služeb

Klatovská nemocnice, a.s., bude, jak je výše uvedeno, zajišťovat výkon všech klíčových činností, které byly dosud v gesci zanikající společnosti NPK, a.s. V tomto duchu jsou upraveny stanovy společnosti Klatovská nemocnice, a.s.  Součástí změn stanov je také zřízení Centra sdílených služeb, které bude podléhat přímo představenstvu Klatovské nemocnice, a.s., a bude sloužit pro potřeby všech nemocnic vlastněných Plzeňským krajem. Centrum sdílených služeb tak bude poskytovat servis všem šesti krajským nemocnicím, tj. kromě čtyř nemocnic akutní péče i dvěma nemocnicím s následnou péčí. Půjde o vybrané konsolidované služby, jako je jednání se zdravotními pojišťovnami, centrální nákup, IT a kybernetická bezpečnost, příprava projektů, propagace. Stávající zaměstnanci NPK vykonávající uvedené činnosti přejdou do Centra sdílených služeb.

Další zásadní změnou je pozice ředitele nemocnice, kdy v každé nemocnici akutní péče (tj. všechny 4 nemocnice akutní péče vč. Klatovské nemocnice) je zřízena pozice ředitele. Vedení nemocnice bude odpovědné řediteli a představenstvu akciové společnosti Klatovská nemocnice.

Obdobným způsobem tak jako u Klatovské nemocnice, a.s., budou od 1. 1. 2022 provedeny změny ve stanovách ostatních akciových společností, které jsou nemocnicemi vlastněnými Plzeňským krajem, tj. u společností Domažlická nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!