Nové dialyzační středisko vznikne v Klatovské nemocnici

Nové dialyzační středisko vznikne v Klatovské  nemocnici
Rada kraje schválila vyhlášení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení na stavbu nového dialyzačního střediska.

Administraci zakázky provede příspěvková organizace Centrální nákup. Předpokládaná částka stavby nové dialyalizační jednotky činí 62,15 milionu korun včetně DPH. Z toho by měly práce související s výstavbou představovat 60,4 mil. korun a související práce na projektové dokumentaci, autorském dozoru, technickém dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti apod. celkem 1,7. mil. korun. „Plzeňský kraj je na financování stavby po vysoutěžení zhotovitele připraven. Pro letošní rok svým dnešním rozhodnutím schválil finanční prostředky ve výši 43,5 milionu korun pro financování této stavby v letošním roce,“ řekl náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.

Nová dialyzační  jednotka bude postavena na místě téměř nevyužívané technické budovy v sousedství monobloku, kde se nevyužívá spalovna odpadu a garáže. Součástí výstavby je částečná demolice tohoto objektu. Přestavbou vznikne nový dvoupodlažní pavilon. Stavba by měla být dokončena v roce 2023.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!