Noví myslivci na Rokycansku skládali zkoušky

Noví myslivci na Rokycansku skládali zkoušky
Konec zimy a příchod jara je jedním z nejkrásnějších období roku. Sluníčko postupně ukazuje svoji sílu, opeřenci se vracejí z teplých krajin a obsazují svá teritoria.

V přírodě začíná zrození nového života a k vidění jsou i první mláďata zajíců, divokých prasat či muflonů. Pro myslivce má však ještě další kouzlo. Je totiž dobou, kdy po roční lhůtě skládají své zkoušky noví zájemci o první lovecký lístek, tedy o možnost provozovat myslivost. A nejinak tomu bylo i nedávno / 18. února / na Rokycansku.

Vše začalo slavnostním troubením a následným zahájením v salonku Restaurace Club Sladovna Mýto. Ta připravila nejen zkoušeným, ale i zkoušejícím kvalitní podmínky pro úspěšné absolvování těchto náročných zkoušek připomínající zkoušku z dospělosti. Zahájení mysliveckými signály v podání Ing. Jitky Maxové a Mgr. Františka Svejkovského, uvítání z úst předsedy Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Stanislava Sudy, krátké seznámení s průběhem zkoušek a již mohli účastníci kurzu zasednout před nesmlouvavou zkušební komisi. Ta zasedla ve složení Jiří Korda – péče o zvěř, Václav Hudec – střelectví, Ing. Jan Kozlík – historie, František Hrůza – zákony, Ing. Jitka Maxová – zoologie, Ing. Stanislav Hrubý – lovectví a Pavel Moulis – kynologie.

Přezkušování se tedy týkalo sedmi předmětů, přičemž všetečné otázky se týkaly nejen teoretických znalostí, ale i v řadě případů i praktických, přičemž nebylo nouze ani o mysliveckou latinu. Předsedou zkušební komise byl Ing. Stanislav Suda a místopředsedou Michal Duda. "Celkem se ke zkoušce dostavilo dvacet uchazečů. Zkoušky nakonec úspěšně absolvovalo osmnáct uchazečů o první lovecký lístek. Znalosti uchazečů měly velice dobrou úroveň a tak třináct uspělo s vyznamenáním, pět prospělo a dva si bohužel budou muset z jednoho předmětu zkoušku zopakovat. Byť jich bylo přihlášeno více, tak nakonec přišlo jen dvacet uchazečů a dva se po omluvě dostaví ke zkoušce v náhradním termínu. Nejúspěšnějšími uchazeči byli Lukáš Rys a Radek Tycar, kteří získali vyznamenání ze všech sedmi předmětů. I ostatním úspěšným absolventům samozřejmě gratulujeme a doufáme, že to nebylo jejich poslední myslivecké vzdělávání, neboť i v tomto oboru je potřeba se neustále zdokonalovat a získávat nové poznatky ze všech oborů," líčí zkušební komisař Pavel Moulis.

V současné době probíhá další myslivecký kurz, který jistě stejně tak dobře připraví myslivce k úspěšnému složení zkoušek a pokračování tak českých mysliveckých tradic, které ve světě nemají obdoby.

foto: pavel moulis

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!