Praha nastolila nové trendy v oblasti sociální politiky

Praha nastolila nové trendy v oblasti sociální politiky
V posledních čtyřech letech se uskutečnilo v oblasti sociální politiky v hlavním městě mnoho významných změn. Namísto rozšiřování péče v mimopražských ústavech byly vybudovány nové kapacity komunitních služeb v dosahu budoucích klientů, posílena byla terénní či pobytová seniorská péče a nové formy podpory přibyly v oblasti péče o ohrožené děti i dalších oblastech.
„V oblasti sociálních a sociálně-zdravotních služeb prošla Praha v posledních čtyřech letech zásadní proměnou. Začala splácet mnohé dluhy, které vůči zranitelným skupinám Pražanů dlouhodobě měla. Na nastolení nového trendu se podíleli zaměstnanci magistrátu a příspěvkových organizací a také externí odborníci, se kterými se podařila navázat v mnoha oblastech velice úzká spolupráce. Všem patří velký dík. Vnímám nastolený směr jako velkou příležitost, kudy pokračovat a jak ulevit nejen mnoha zranitelným Pražanům, ale také městskému rozpočtu, který dlouhodobě musel počítat s náklady na neefektivní služby,“ popsala proces transformace radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová. V případě seniorů se jednalo o rozvoj péče v domácím prostředí a výstavbu nových kapacit pobytových zařízení. Kvalitu nově vznikajících zařízení umožní hlídat nová metodika, která klade důraz na moderní principy seniorské péče – soukromí klientů, zajištění sociálních i sociálně-zdravotní péče, podporu mezigeneračního soužití i otevřenost zařízení. Lidem se zdravotním znevýhodněním nově ulehčí život výrazné posílení kapacit osobní asistence – o 100 000 hodin od roku 2019. Vznikly i nové kapacity v pobytových službách. Ustoupilo se naopak od dalšího rozšiřování kapacit v mimopražských zařízeních. Významný rozvoj podstoupila oblast nízkoprahové služby pro lidi bez domova, se závislostmi a pomoc lidem v bytové nouzi. Přistoupilo se k decentralizaci velkokapacitních zařízení, posílila se významně prevence i podpora nájemního bydlení, mj. skrze nadační podporu bydlení a nově spuštěnou nábytkovou banku. Proměny se dočkala i oblast péče o ohrožené děti. Otevřely se nové kapacity odlehčovacích služeb pro rodiče dětí s postižením, významně se posílila pomoc pro rodiny ohrožené ztrátou bydlení a všechny děti se podařilo dostat z ubytoven a azylových domů. Úspěšně začal fungovat také Sociální nadační fond. U všech pobytových služeb pro děti také Praha nastoupila směrem, kdy jsou v každé skupině vždy maximálně čtyři děti, aby byla péče co nejvíce individuální. Přílohy: Sociální péče pro dospělé se zdravotním znevýhodněním 2018–2022 Nízkoprahové služby pro lidi bez domova, se závislostmi a pomoc lidem v bytové nouzi 2018–2022 Péče o ohrožené děti, transformace 2018–2022 Město pro každý věk, stav podpory seniorů v Praze 2018–2022 Racionalizace systému sociálních služeb v Praze 2018–2022  

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!