Světový den boje proti AIDS připadl letos na 1. prosince

Světový den boje proti AIDS připadl letos na 1. prosince
Světový den boje proti AIDS byl vyhlášen v roce 1988 Světovou zdravotnickou organizací. Jedná se o celosvětově významný den, jež slouží k osvětě o smrtelné nemoci AIDS, k povzbuzení boje proti ní a viru HIV a v neposlední řadě k uctění památky jeho obětí. Připadá každoročně na 1. prosince.

AIDS je zkratkou anglického Asquired Immune Deficiency Syndrom (Syndrom získaného selhání imunity). Lidský organismus, kterému ubývá obranyschopnost, je tak náchylný k řadě dalších infekcí nebo nádorových nemocí. Původcem je virus HIV, který se přenáší tělními tekutinami.

Tato choroba je rozšířená po celém světě, masově jsou zasažené některé africké státy. Prognóza nemoci je do značné míry odvislá od fáze onemocnění, ve které se HIV pozitivní člověk začne léčit. Zahájí-li se léčba včas vhodnými prostředky krátce po nakažení virem HIV, má pacient vysoké šance prožít dlouhý život bez nástupu AIDS.

Prevence HIV je prozatím tedy jediným účinným prostředkem boje proti šíření viru. Pouze změna chování (sexuální praktiky, sdílení jehel) může populaci uchránit před HIV a AIDS. Celosvětově se počet infikovaných osob odhaduje na 40 miliónů, z čehož tři čtvrtiny v subsaharské Africe.

Díky velmi dobře fungujícím programům „Harm Reduction,“ je u nás situace ohledně infikovanosti virem HIV z hlediska okolních zemí celkem příznivá, kdy např. mezi nitrožilními uživateli drog se jedná o méně než 1 % infikovaných. Díky výměnným programům, kdy prostřednictvím tzv. „kontaktních center“ nebo „terénních programů,“ jsou nitrožilním uživatelům drog měněny injekční stříkačky kus za kus, nedochází k nákaze těchto uživatelů virem HIV, jako při sdílení jehel při aplikaci drog. Toto má za následek nejen ochranu samotných uživatelů, ale především se jedná o přístup ochrany veřejného zdraví, kdy se díky tomuto přístupu významným způsobem snižuje riziko přenosu viru HIV mezi samotnými uživateli drog a následně na celou populaci. V zemích, kde tento přístup nefunguje, se jedná o nepoměrně větší infikovanost virem HIV v populaci. V našem regionu tyto služby poskytuje organizace KOTEC, o. p. s.

I když tento trend je celkem příznivý, tak i u nás v ČR se každým rokem zvyšuje počet lidí, kteří se nakazí virem HIV, zvláště v Karlovarském kraji.

„I když celkový počet HIV pozitivních nemusí vypadat jako alarmující, když jej přepočteme na počet obyvatel, zjistíme, že je region na druhém místě hned za Prahou. A to už alarmující je,“ konstatovala Michaela Zajíčková z protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice.

Na tomto nelichotivém umístění Karlovarského kraje se dle pracovnice hygienické stanice podílí geografická poloha a s ní spojená sexuální turistika.

Organizace KOTEC, o. p. s. umožnuje bezplatné, anonymní testování na přítomnost protilátek viru HIV i pro širokou veřejnost v rámci jejich otevírací doby nebo po domluvě. Kontaktní centrum v Chebu sídlí na adrese Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb.   

Otevírací hodiny k-centra
PO 12:00 – 16:00                   poradenství – 9:00 – 11:00
ÚT                                            poradenství – 9:00 – 15:00
ST - 12:00 - 16:00                  poradenství – 9:00 -  11:00
ČT - 13:00 - 15:00                  poradenství – 9:00 – 10:30
PÁ - 09:00 - 13:00


Zdroj: město Cheb     

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!